مرکز دیالیز کرجمرکز دیالیز کرج

مصلی فردیسمصلی فردیس

مرکز خرید مهستانمرکز خرید مهستان

مجتمع گردشگری مهستان در فریدون کنارمجتمع گردشگری مهستان در فریدون کنار

حوزه علمیه،مصلی و فاطمیه کرجحوزه علمیه،مصلی و فاطمیه کرج

تالار و ساختمان اداری شورای اسلامی شهر کرجتالار و ساختمان اداری شورای اسلامی شهر کرج

پروژه مسکونی اکباتان تهرانپروژه مسکونی اکباتان تهران

پارک نبوت کرجپارک نبوت کرج