مهندس وهاب جمشيدي

نام ونام خانوادگى : وهاب جمشيدي

تاريخ ومحل تولد : سال 1325 ، ساوجبلاغ

متأهل وداراي سه فرزند

تحصيلات :

ليسانس مهندسي راه وساختمان ازدانشگاه علم وصنعت ايران ، سال 1355

فوق ليسانس مديريت دولتي ، سال1372

سمت ها :

 1. رئيس كارگاه درشركت پلدشت كارگاههاي يزدوتاكستان ازسال1355 تا1361                                         
 2. رئيس كارگاه درجهاد احداث راه آهن بافق ـ بندرعباس ازسال 1362 تا1363                                            
 3. رئیس کارگاه بهسازی راه تاکستان – آوج حدود 80 کیلومتر 1359-1361
 4. مديركل راه وترابري دراداره كل راه وترابري استان هرمزگان ازسال 1363 تا1364                                        
 5. معاون نوسازی و قائم مقام طرحهاي عمراني راه آهن جمهوري اسلامي ازسال1365 تا اواسط 1372 (همزمان)
 6. معاون فنی و عضوهيئت مديره راه آهن ازسال1373 تا اواسط 1376
 7. مديرپروژه شركت آزاد راه تهران  ـ شمال مقطع تهران دربنياد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامي ازاواخر سال1375 - 1383   
 8. عضوكانون مهندسين شهرستان كرج ازسال 1368 تاكنون                                                                        
 9. عضوتعاوني مهندسين شهرستان كرج (همگامان ساختمان)ازسال1373 (بدوتأسيس )تاكنون                                 
 10. عضوهيئت مديره شركت مهستان نقش جهان( مهـابناي شهر سابق ) ازسال1376 تاكنون                                             
 11. عضو هیأت مدیره شرکت تالون 1383 تاکنون – مجری تونل البرز در آزاد راه تهران شمال