شرکت مهستان نقش جهان

شرکت مهستان نقش جهان با هدف ارائه خدمات مطالعاتی، طراحی، اجرا و نظارت بر پـروژههاي ساختمانی و ابنيه در سطح كشور بنا نهاده شد.

اعضاي هيئت مديره اين شركت با سوابق طولانی درپروژه هاى مهم دولتى و غيردولتی و پـس از حدود هشت سال فعاليت مشترك با انگيزه ارائه خدمات وسيعتر و مشاركت مؤثرتر در جهت ارتقاء كيفيت ساخت و ساز، شركت مهابناى شهر را در مهرماه سال 1376 به ثبت رساندند.

طی سالهای گذشته این شرکت توفیق انجام پروژه هایی نظیر طراحی و مدیریت اجرای مرکز خرید مهستان، طراحی و نظارت بر پروژه تالار شهیدان نژادفلاح (تالار شهر) و ساختمان اداری شورای شهر کرج، طراحی مجتمع گردشگری – رفاهی مهستان و طراحی اولیه مرکز مدنی شهر قم را به عهده داشته است.

شرکت مهستان نقش جهان با الویت دادن به اهداف اعتلائی و به منظور صیانت از حریم مهندسی ساختمان کشور، فعالیت های خویش را متکی بر استمرار هویت معماری ایرانی- اسلامی و استفاده از دستاوردهای نوین بشری کرده تا بتواند در راستای حفظ اصالت معماری و پیوند آن با حس پیشرفت گرائی به عنوان دو ویژگی هویت ایرانی ایفای نقش کند.

شرکت مهستان نقش جهان